Aktuální snímek z webkamery v mém QTH.
Current image from the webcam in my QTH.

KAMERA ONLINE


Kamera je v provozu nonstop, pohled je automaticky obnovován po deseti minutách. Za snížené viditelnosti a deštivého či větrného počasí mohou být záběry méně kvalitní.
The camera is open 24 hours a day, and the view is automatically restored after ten minutes. Under reduced visibility and in rainy or windy weather, shots may be of lower quality.

Podrobné informace o webové kameře / Detailed information about webcam:

  • Směr snímání / Direction of shooting: severovýchod, centrum městyse / northeast, city center
  • Použitá webkamera / used webcam: iGET HGWOB-851
  • Nastavené rozlišení / set resolution: 1920×1080